FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Peroutka, f.


Peroutka, Ferdinand (1895 - 1978)

- český novinár a publicista liberálnej orientácie. 1919-1924 redaktor denníka Tribuna (J65), 1924-39 šéfredaktor revue Pŕítomnost a komentátor Lidových novin. Autor knihy úvah o ceskej národnej povahe 'Jací jsme' a rozsiahleho diela o počiatkoch ČSR 'Budování státu' (4 diely).

1939-1945 väznený v nacistických koncentračných táboroch Dachau a Buchenwald.

1945-48 šéfradaktor Svobodných novin a revue Dnešek, kriticky vystupující proti silnejúcim totalitným tendenciám.

Po februárovom prevrate odišiel do USA, kde niekoľko rokov riadil československé vysielanie Slobodnej Európy a spolupracoval s americkými periodikami.

V exile vydal niekoľko politických úvah a próz ( L957;147).