FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Peripatetici


peripatetici (z gr. PERIPATEIN = chodiť okolo) = peripatetická škola

- žiaci a prívrženci Aristotela nazvaní takto podľa toho, že sa prechádzali popri stľporadiach či stromoradiach (peripatos) Aristotelovho gymnasionu Lykeion. Medzi peripatetikmi sa pestoval záujem o prírodné vedy. Peripatetická škola jestvovala okolo 1000 rokov (do r. 529 n. l.) a bola najväčším strediskom antickej vedy.

Najznámejší peripatetici: Teofrastos, Eudemos z Rodu, Aristoxenos, Dikaiarchos, Straton, Andronikos z Rodu, Alexander z s Afrodisiady.

---------------
peripatetici>