FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Perfektibilizmus


perfektibilizmus (lat.)

- filozofický názor, ľe µudstvo je schopné neustále sa zdokonaµova» a ľe sa stále zdokonaµuje.