FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Patristika


patristika

- v dejinách filozofie prvé pokusy o teologicko-filozofické vyjadrenie kresťanského náboženstva, predovšetkým učenie cirkevných otcov (patres ecclesiastici z 2. st. - 8. st.) (cf. L42;865). Delí sa na obdobie apologetiky kresťanských názorov, na obdobie vytvárania dogiem a obdobie prepracúvania a systematizácie vytvorených pojmov. Teritoriálnokultúrne sa delí na západnú a východnú vetvu. Hlavnými predstaviteľmi sú: Tertullianus , Justinus, Klement, Origenes, Augustinus.

Patristika predstavuje významnú etapu európskej filozofie.

-------------
patristika>