FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Patológia


patológia

- vedná disciplína, ktorá sa zaoberá odchylnými, nenormálnymi životnými pochodmi a javmi; delí sa na patológiu rastlín, patológiu živočíchov a patológiu človeka ( L571;143).