FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pascal <pj>


PASCAL <PJ>

- programovací jazyk. PASCAL je umelý jazyk, t. zn. množina znakov je konečná a existuje konečná množina pravidiel, ktorá určuje, či nejaký text programu je v jazyku PASCAL prípustný, alebo nie.