FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Paradigma (kuhn, th. s.)


paradigma ( Kuhn, Th. S.)

- celková konštelácia názorov, hodnôt a postupov, ktoré zdieľajú príslušníci istého spoločenstva. Paradigma vymedzuje predmet vedeckého skúmania, určuje, čo je hodné pozornosti, i to, čo si z rôznych dôvodov všimať netreba.