FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Papias


Papias (2. stor. n. l.)

- apoštolský otec, hieropolský biskup. Jeho fragmentárne zachovaná práca "Výklad kázní Pána" (okolo r. 130) zhřňa slová a skutky Ježiša a jeho učeníkov. Zmieňuje sa o Markovom evanjeliu, ktoré zoraďuje udalosti tak, ako ich Peter rozprával svojim poslucháčom. V súvislosti s Matúšom konštatuje, že svoje evanjelium napísal podľa pravidiel hebrejského žánru (hebraidi dialekto), "usporiadane" ( L50;148).