FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Panteón


panteón

- 1. spoločenstvo bohov v rámci polyteistického náboženského systému; 2. svätyňa zasvätená tomuto spoločenstvu.

Významový útvar "panteón" zahrnuje predpoklad, že svet bohov je hierarchicky štrukturovaný, že jednotlivý bohovia sú relatívne zreteľne ohraničení vzhľadom na svoju osobnosť, svoj charakter a svoju funkciu. Panteón je poväčšine štruktúrovaný ako príbuzenská skladba alebo poltická organizácia a táto štruktúra sa bežne vyjadruje v mýtoch.

----------
panteón>