FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pannwitz, r.


Pannwitz, Rudolf (1881 - 1969)

- nemecký filozof a básnik, humanista a antropológ. Nadväzujúc na F. Nietzscheho a využívajúc fenomenologickú terminológiu sa venoval analýze modernej európskej kultúry s cieľom humanistickej obrody a zduchovnenia človeka. V jeho práci "Kríza európskej kultúry (1917)" sa pravdepodobne prvý raz vo filozofickom kontexte objavuje termín "postmoderný".