FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Palatín


palatín ( lat.)

- najvyšší krajiský hodnostár v Uhorsku, zástupca kráľa vo všetkých odvetviach štátnej správy a súdnictva (okrem omilostenia a donácie) ( L715; 523).