FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Palacký, f.


Palacký, František (1798 - 1876)

- český historik, politik a kultúrny činiteľ, autor prvej syntézy českých národných dejín ("Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě), v ktorej sa prejavuje jeho osobitná koncepcia dejín: české dejiny vidí ako neustály boj českého živlu s nemeckým. Za vrchol českých dejín považuje husitstvo.

Politicky bol Palacký predstaviteľom konzervatívneho, štátoprávne orientovaného krídla českého národného hnutia ( staročesi) a dospel od austroslavizmu ku značne kritickému hodnoteniu mnohonárodnostnej habsburskej monarchie. V prvom období svojej činnosti sa významne podieľal na budovaní Národného múzea v Prahe ( L42;848).