FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Označované a označujúce


označované a označujúce

- sú podľa semiológie saussurovského typu neoddeliteľné, sú to dve stránky jedného a toho istého výkonu a jedno i druhé desubstancializuje. Pôvodne diferencia medzi označujúcim a označovaným vždy iba reprodukovala diferenciu senzibilného a inteligibilného.