FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Owen, r.


Owen, Robert (1771 - 1858)

- anglický podnikateľ a utopický socialista. Vo svojej továrni v New Lanarcku vyvíjal filantropickú činnosť: výrazne zlepšil pracovné a životné podmienky robotníkov. Socialistickú spoločnosť si predstavoval ako federáciu družstevných osád chápaných ako výrobnospotrebné jednotky s počtom dvoch až troch tisíc členov. Jedinou formou vlastníctva v týchto osadách malo byť podľa Owena osobné vlastníctvo spotrebných predmetov.