FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Otcovia apoštolskí


otcovia apoštolskí

- skupina najstarších cirkevných spisovateľov, cirkevných otcov, zhruba z 1. pol. 2. stor. Ich spisy spracovávajú nezriedka myšlienky, ktoré vznikli v prostredí židovských siekt, prenikajú však do nich aj idey gréckej filozofie. Niektoré z nich zaraďovali spočiatku medzi kanonické knihy Nového zákona. Najvýznačnejšie z týchto spisov sú: Didaché, Pastor Hermae; formou listov sú písané spisy Barnabáša , Klementa Rímskeho, Ignatia z Antiochie, Polykarpa zo Smyrny, list Diognétovi.

V novšej dobe zužujú niektorí bádatelia okruh apoštolských atcov na tých autorov, ktorí mohli byť žiakmi prvých apoštolov alebo zotrvávali svojimi názormi pri ich učení; v tom prípade sa medzi diela apoštolských otcov zaraďujú iba tieto spisy: 1. list Klementa Rímskeho, sedem listov Ignatiových, listy Polykarpa a zlomky z Quadratovej Apológie ( L157;62).