FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Osvojovanie si sveta človekom vedecké


osvojovanie si sveta človekom vedecké

- jeden zo základných spôsobov vzťahovania sa človeka k svetu vyznačujúci sa systematickým a cieľavedomým produkovaním poznatkov týkajúcich sa podstaty vecí; veda.