FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Osvojovanie si sveta človekom estetické


osvojovanie si sveta človekom estetické

- forma osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej vzniká alebo sa odhráva bytie estetických hodnôt ; zahrnuje predovšetkým umelecké osvojovanie si sveta.