FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Osobnosť ľudská


osobnosť ľudská

- sústava pomerne trvalých vlastností ľudského jedinca, predovšetkým vlastností duševných čiže duševných čřt. Tieto črty sa členia do niekoľkých rodov, ako je temperament , schopnosti, citové sklony, snahové sklony, sebavedomie, vlastnosti vôle, psychomotorika a i.