FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Osmanská ríša - sultáni


Osmanská ríša - sultáni

Osman I. (1281-1324)
Orhan (1324-1359)
Murad I. (1359-1389)
Bayezid I. (1389-1402)
Mehmet I. (1413-1421)
Murad II. (1421-1451)
Mehmet II. (1451-1481)
Bayezid II. (1481-1512)
Selim I. (1512-1520)
S?leyman I. Kanuni (Zákonodarca) (1520-1566)
aj S?lejman II. Veľký,
alebo Nádherný, Soliman
Selim II. (1566-1574)
Murad III. (1574-1595)
Mehmet III. (1595-1603)
Ahmed I. (1603-1617)
Mustafa I. (1617-1618)
Osman II. (1618-1622)
Mustafa I. (1622-1623)
Murad IV. (1623-1640)
Ibrahim (1640-1648)
Mehmet IV. (1648-1687)
S?leyman II. (1687-1691)
Ahmed II. (1691-1695)
Mustafa II. (1695-1703)
Ahmed III. (1703-1730)
Mahmud I. (1730-1754)
Osman III. (1754-1757)
Mustafa III. (1757-1773)
Abd?lhamid I. (1773-1789)
Selim III. (1789-1807)
Mustafa IV. (1807-1808)
Mahmud II. (1808-1839)
Abd?lmecid I. (1839-1861)
Abd?laziz (1861-1876)
Murad V. (1876)
Abd?lhamid II. (1876-1909)
Mehmet V. (1909-1918)
Mehmet VI. (1918-1922)