FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Orientácia hodnotová


orientácia hodnotová

- relatívne stály, sociálne podmienený, voliteľný vzťah človeka k súhrnu materiálneho a duchovného spoločenského bohatstva a ideálov, na ktoré sa pozerá ako na predmety, ciele alebo prostriedky uspokojovania životných potrieb ( L571;130).