FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Organizmus (kant, i.)


organizmus ( Kant, I.)

- celostnosť, ktorej účelovo zamerané správanie vyplýva z toho, že časti organizmu sú vo vzájomných vzťahoch príčiny a účinku. V protiklade k stroju má organizmus svoje pôsobiace, činné príčiny ako prírodné účely sám v sebe. Tieto prírodné účely nie sú však fakticky dané, lež vystupujú pred nami ako regulatívna idea zmysluplne riadiaca naše poznanie ( L574;225).