FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Orgán zmyslový


orgán zmyslový

- orgán tvorený nervovými útvarmi, ktoré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zmenách v prostredí (exterorecepcia) a vo vnútri organizmu (interorecepcia). Zmyslové orgány pozostávajú z receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslový orgán sprostredkúva preň špecifické pocity ( L222;259).