FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Oponent


oponent (lat.)

- kto oponuje; protivník (najmä v diskusii); posudzovateµ vedeckej dizertácie alebo odbornej práce, obyčajne rukopisu.