FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Opis stavu


opis stavu

- (nem. Zustandbeschreibung, angl. state-description) je veta alebo trieda viet, ktorá presne opisuje určitý stav vecí čiže jednu realizáciu zo súboru možných svetov ( L171;88).