FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Op-art


op-art (angl.)

- opart - výtvarné umenie, ktoré sa snaží vyvolať dojem plastickosti a dynamickosti bez toho, že by samo bolo plastické alebo pohyblivé, dynamické; optické umenie.