FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ontogenéza (leibniz, g. w.)


ontogenéza ( Leibniz, G. W.)

- proces postupného zväčšovania sa od samého začiatku hotového, rozvinutého celku organického jedinca.