FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ontogenéza


ontogenéza

- vývoj organického jedinca, individuálny vývoj organizmu v priebehu jeho života. Začína zárodočným vývojom (spravidla vo vnutri matkinho tela) alebo embryogenézou (vnutri vaječného obalu), pokračuje zárodčným (postembryonálnym) vyvojom a vrcholí dospelosťou, pohlavnou zrelosťou. Ďalej pokračuje starnutím a končí smrťou organizmu.

Podstatou ontogenézy je postupná diferenciácia všetkych látkovych, tvarovych a funkčných vlastností z jedného základu obsiahnutom v oplodnenom vajíčku.

Ontogenézou sa zaoberá ontogénia ( L217;258-259).

-------------
ontogenéza>