FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Online


online

- stav, keď je zariadenie aktivované a pripravené na činnosť, schopné kontroly alebo komunikácie s počítačom. Napr. tlačiareň je v stave "online", keď ju možno použiť na tlačenie. Databáza je online, keď ju môže použiť osoba ovládajuca počítač, v ktorom sa nachádza ( L601;264).