FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Olymp


Olymp = Olympos

- pohorie medzi Tesáliou a Macedóniou, ktorého najvyšší končiar meria 2918 m a osem ďalších presahuje 2600 m. Ppvodne sa ako "Olympos" označovala ktorákoľvek hora, na ktorú sa kládlo sídlo boha počasia; ide o pravdepodobne predgrécke označenie.

Na Olympe sídli boh počasia Zeus. Mladšia tradícia na Olymp umiestňuje Diov dom, v ktorom Zeus býval s ostatnými olympskými bohmi.