FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Oligofrénia


oligofrénia

- slabomyselnos» - vrodené alebo v ranom veku získané zníľenie rozumových schopností s následnými poruchami psychického vývinu jedinca.