FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Oligocén


oligocén (gr. oligos - málo, kainos - nový)

- vrchné oddelenie paleogénu, ktoré r. 1854 vymedzil E. Beyrich. Začalo sa pred 35 mil. rokmi a trvalo 11 mil. rokov. Hranice a delenie oligocénu sú predmetom rozsiahlych diskusií. Obyčajne sa delí na stupne latorf a rupel. Oligocén je typicky vyvinutý v Parížskej panve, v Nemecku a Maďarsku. Sladkovodné súvrstvia oligocénu sa nachádzajú v severných Čechách, brakické a morské na južnom Slovensku ( L206;423).