FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Okruh kultúrny


okruh kultúrny

- geografická oblasť, ktorá sa vyznačuje výskytom určitých spoločných kultúrnych prvkov a kultúrnych komplexov. Kultúra každého kultúrneho okruhu vykazuje zvláštne črty, ktorými sa líši od ostatných kultúrnych okruhov. Vzájomne späté alebo spoločne sa vyskytujúce kultúrne prvky, typické pre určitý kultúrny okruh možno identifikovať na úrovni artefaktov, sociokultúrnych regulatívov a ideí ( L526;78).

-----------------
okruh kultúrny>