FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Okazionalizmus


okazionalizmus (z lat. occasio - príležitosť) Kód: 295

- učenie o príležitostnom charaktere príčin založené A. Geulincxom. Okazionalizmus zaraďujú do kartezianstva.

-----------------
okazionalizmus>