FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ohraničenos»


ohraničenos»

- vymedzenos», oddelenos» hranicami.