FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Odvetvie právne


odvetvie právne

- súhrn právnych noriem tvoriacich relatívne samostatnú čas» právneho
poriadku, ktorá má vlastný predmet úpravy.