FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odpoveď na moje otázky


odpoveď na moje otázky

- nájdem tak, že pomocou kurzorového klávesu sa presuniem na reťazec OTÁZKY/ODPOVEDE, stlačím kláves Enter a týmto spôsobom si vyhľadám otázku (spolu s príslušnou odpoveďou alebo odpoveďmi), ktorá ma zaujíma.

Ak sa moja otázka v ponuke otázok nevyskytuje, nastavím kurzor na reťazec FIL v pravom hornom rohu obrazovky, stlačím Enter a z abecedného zoznamu hesiel si priamo vyberiem to, ktoré ma zaujíma.

* * *

Ak ani týmto spôsobom nenájdem odpoveď na moju otázku, vyskúšam nasledovné kroky:

1. v obslužnom režime stlačím kláves F3 a heslo vyhľadám v zozname všetkých kapitol danej časti FILITU.

2. pri neúspechu v bode 1, skúsim prehľadať danú časť pomocou klávesu F7; keď stlačím tento kláves, objaví sa okno, do ktorého zapíšem hľadané heslo alebo jeho časť a stlačím Enter. Predtým sa však nastavím na začiatok časti FILITU, ktorú chcem prehľadávať.

3. po negatívnom výsledku v kroku 2 prikročím k práci s programom filt alebo požiadam, aby do aktualizovanej verzie bola zaradená moja otázka alebo heslo.
V prípade, že som sa úplne osamostatnil pri práci s FILITOM, nečakám na aktualizované verzie a FILIT priamo dopľňam a pripôsobujem podľa svojich potrieb pomocou programu CREDIT, chýbajúcu otázku alebo heslo doplním z iných prameňov.