FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odlišovanie


odlišovanie

- uvedomovanie si rozdielnosti, rozličnosti niečoho v orovnaní s iným, rozoznávanie, rozlišovanie.