FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odkaz hromadný


odkaz hromadný

- odkaz v mennom katalógu, ktorý nahradzuje viaceré všeobecné odkazy s rovnakým usporiadaním záhlavia. Používa sa pro všeobecných menných odkazoch a korporatívnom vydavateľovi ( L290;83).