FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odkaz


odkaz

- 1. správa, zvesť odovzdaná prostredníctvom tretej osoby;

2. po smrti zanechané dielo; kultúrne, ideové dedičstvo;

3. poznámka upozorňujúca na iné miesto, inú stať v knihe;

4. v hypertextológii: zvýraznený reťazec v texte kapitoly hypertextového dokumentu, ktorý je prepojený s inou kapitolou hypertextového dokumentu tak, že keď na tomto reťazci parkuje kurzor a stlačíme kláves enter, objaví sa na obrazovke počítača text kapitoly, na ktorú vysvietený reťazec odkazuje;

5. v práve: darovenie majetku (obyčajne v testamente) ( L208;486).

--------
odkaz>