FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Odcudzenie


odcudzenie

- alienácia - zničenie alebo obrátenie v protiklad organicky predpokladaného vz»ahu medzi človekom a človekom, človekom a prírodou, človekom a Bohom ( L940;365). Premena výtvorov µudskej činnosti a µudských vlastností a schopností na niečo od µudí nezávislé a ovládajúce ich ( L53;357). Tragický pocit osamotenej µudskej bytosti, proti ktorej stoja nezvládnuteµné, nepriehµadné a nepriateµské sily, dôsledky jej vlastných výtvorov, ktoré človeka rozdvojujú a odµudą»ujú ( L715;503).

-------------
odcudzenie>