FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Odbor filozofie fakulty humanistiky tu


Odbor filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity

- slovenské filozofické pracovisko a základné pracovisko FH TU pre vychovno-vzdelávaciu, vedeckú a výskumnú činnos» v oblasti filozofie. Vedúci odboru je J. Letz.