FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odberateľ


odberateľ

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaväzuje prevziať a preberá za odplatu určitý výrobok alebo viacero výrobkov, resp. prác od dodávateľa ( L421;410).