FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Occamova britva


Occamova britva

- princíp ekonómie myslenia, podľa ktorého sa súcna nemajú rozmnožovať, ak to nie je nevyhnutné (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Z toho vyplýva, že esencie (podstaty) sú zbytočné a iluzórne súcna, pretože poznanie sa vytvára len na základe skúsenosti a logiky ( L719;338).