FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obyvateľstvo


obyvateľstvo

- súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamžiku, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľstva za určitý časový úsek (obyčajne rok); za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku ( L421;410). Výskumom obyvateľstva sa zaoberá o. i. demografia.

---------------
obyvateľstvo>