FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obsah podstatný (černík, v.)


obsah podstatný ( Černík, V.)

- vňutorná, základná zložka obsahu (121). Podstatný obsah predmetu začleneného do určitého systému vzájomného pôsobenia sa formuje vo vnutorne nevyhnutnom pohybe tohto systému, vzniká kryštalizáciou jeho podstatotvornej substancie (v procese vzájomného pôsobenia jeho podsystémov a indivíduí) a má charakter určitej jednoty mnohotvárneho, rozdielneho a protikladného ( L65; 352).