FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Obrodenie národné slovenské


obrodenie národné slovenské

- obdobie prudkého uvoµňovania feudálnych vz»ahov, posilňovania občianskych princípov a formovania moderných národov. Impulzom bolo osvietenstvo a Francúzska revolúcia , na Slovensku obdobie reforiem Jozefa II. v 80. rokoch 18. stor. po revolúciu 1848-1849.

Slovenské národné obrodenie sa delí na tri fázy:

1. 1780-1820

2. 1820-1835

3. 1835-1848