FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obraz sveta fyzikálny


obraz sveta fyzikálny

- najvyššia úroveň zovšeobecnenia v systematizácii fyzikálnych poznatkov, na ktorej prebieha ich vzájomné pôsobenie a obohacovanie.

Fyzikálny obraz sveta obsahuje konkrétne prirodovedné predstavy o stavbe (štruktúre), pohybe a najdôležitejších vlastnostiach hmoty, o formách jej existencie (priestore, čase) a o zákonitostiach rozvoja vedeckého poznania. Fyzikálny obraz sveta je prostriedkom objasnenia (výkladu) fyzikálnych teóriía experimentálne zistených faktov, pre ktorých objasnenie zatiaľ neboli vytvorené teórie ( L877;22).

------------------------
obraz sveta fyzikálny>