FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obraz (platón)


obraz ( Platón) gr. EIDÓLON

- všetko, čo je prístupné zmyslovému vnímaniu, "videný rod" súcien proti rodu 'pomyselnému". Napr. tiene, odrazy na lesklých plochách, hmotné predmety prirodné (zvieratá, rastliny, nebeské telesá), umelé (geometrické modely a kresby), stavy a konania, ktorými sa prejavuje istá idea (napr. spravodlivé konanie je viditeľným obrazom idez spravodlivosti). Sám svet je obrazom boha pomyselného. Obraz veci je jednou zo základnych podmienok, prostriedkov poznania [Platón] veci (cf. L69;120, 122-123).