FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Oblasť (matematika)


oblasť ( matematika)

- bodová množina, ktorá:

1. obsahuje len vnútorné body, t. j. ku každému jej bodu prislúcha okolie, ktoré celé patrí k tejto množine,

2. je súvislá, t. j. každé jej dva body je možné spojiť lomenou čiarou, ktorá celá leží v rovine.

Ak sa k oblasti pridávajú aj jej hraničné body, hovorí sa o uzavretej oblasti. Pritom hraničný bod množiny je taký bod, v ktorého každom okolí sa nachádzajú body, ktoré do množiny patria, a body, ktoré do množiny nepatria ( L715;500).