FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Oblasť kultúrna


oblasť kultúrna

- časovo a územne určený celok spojený s centrami najstarších civilizácií - Mezopotámiou , starým Egyptom , Indiou a Čínou, Európou, prípadne prvými alebo vplyvnými civilizáciami, ktoré vznikli na danom území a ich kultúrami.

Nejeden kulturny okruh si zachoval od doby svojho vzniku až dodnes napriek prijímaniu podnetov z iných kultúrnych okruhov značnú vývojovú súvislosť a samostatnosť (napr. čínsky kultúrny okruh, európsky kultúrny okruh), iné zanikli (etruský kultúrny okruh), prestali sa vyvíjať alebo boli potlačené výbojnejšími kultúrami (kultúrne okruhy vytvárané predoklumbovskými civilizáciami na americkom kontinente).